Voortgangsbrief minister aanpak PFAS

Op 13 februari 2020 schreef minister Van Veldhoven een voortgangsbrief over de aanpak van PFAS in de bodem. Dit als vervolg op het geactualiseerde tijdelijk handelingskader PFAS van december 2019.

Er zijn inmiddels stappen gezet om de problemen als gevolg van PFAS in de bodem aan te pakken. “Het merendeel van de grondverzet en baggerwerkzaamheden kunnen weer doorgang vinden. We zijn daarmee een eind op weg, maar we zijn er nog niet”, aldus de minister. In de brief wordt ingegaan op het opzetten van een structurele samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Deze samenwerking richt zich onder meer op het oplossen van knelpunten, de ontwikkeling van het definitief handelingskader PFAS, de ontwikkeling van een methodiek voor de andere niet-genormeerde stoffen, een integrale benadering door de keten en het bronbeleid. Lees hier de brief.