Voortgangsbrief duurzaam hergebruik grond

Op 5 september heeft staatssecretaris van Veldhoven met haar Voortgangsbrief duurzaam hergebruik grond haar plannen voor de waarborging van een goede kwaliteit van de bodem naar de toekomst weergegeven. Als bijlage heeft zij daarbij de rapportage van het RIVM over de ongewenste gebeurtenissen in de bodemketen bijgevoegd. Deze inventarisatie maakt onderdeel uit van het project tot verbetering van de kwaliteitsborging bodembeheer.

Voortgangsbrief duurzaam hergebruik grond

Risicogestuurd toezicht en handhaving: Ranking ongewenste gebeurtenissen in de bodemketen