Provincie Noord-Holland verruimt PFAS-norm

In de provincie Noord-Holland is de norm voor poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) verruimd tot de achtergrondwaarde van 1,5 microgram per kilo. Grond die voldoet aan deze ondergrens, mag vrij verplaatst worden. De provincie biedt hiermee duidelijkheid én meer ruimte voor grondprojecten. Zonder extra risico’s voor mens en milieu.

De provincie heeft op 100 plaatsen in Noord-Holland vastgesteld hoeveel PFAS in de grond zit. Daaruit blijkt dat overal in Noord-Holland tot 1,5 microgram per kilo PFAS in de grond zit. Daarom is besloten dat grond tot die waarde gewoon verplaatst mag worden binnen de provincie Noord-Holland. De provincie stelt ook een bovengrens vast voor PFAS. Wanneer meer PFAS wordt aangetroffen in de grond, moet onderzoek gedaan worden naar saneringsmaatregelen. Deze bovengrens is verhoogd in vergelijking tot de grens die de provincie in 2017 heeft vastgesteld.

Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Noord-Holland of lees het rapport achtergrondwaarden PFAS.