Handelingskader PFAS-houdende grond en baggerspecie

Op 8 juli heeft Staatsecretaris Van Veldhoven het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees hier het handelingskader

Lees hier de kamerbrief.