Nieuw bestuur

De ALV heeft op 14 juni 2019 een nieuw bestuur gekozen. De inkrimping van het bestuur tot drie personen past bij de vereenvoudiging van de structuur van de vereniging. Henri Groeneveld volgt Flip van Keulen (Grondbank Rotterdam) op als nieuwe voorzitter van de BOG. Wij willen Henri hartelijk bedanken voor zijn inzet.

Lees meer

Ron Peerdeman overleden

Geschokt zijn wij door het bericht dat Ron Peerdeman op 29 april onverwacht is overleden. Ron was vele jaren vice voorzitter van onze brancheorganisatie en heeft veel voor de BOG betekend. Wij wensen de familie van Ron alle sterkte toe.

Lees meer

Brieven Staatssecretaris: grond, baggerspecie, bodemas en bedreigende stoffen

De Staatssecretaris spreekt haar zorgen uit over hoe omgegaan wordt met grond en baggerspecie.Hierbij zet zij per onderwerp het voorgenomen beleid uiteen.Ook komen onderwerpen als opkomende bedreigende stoffen en bodemas aan bod. Brief Staatssecretaris Diepe plassen, thermisch gereinigde grond en Barneveld d.d. 11-12-2018 Brief Staatssecretaris Visie op duurzaam hergebruik van grond d.d. 11-12-2018    

Lees meer

Aanpassing Regeling bodemkwaliteit uitgesteld

De aanpassing van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) zal niet per oktober plaatsvinden. In deze wijziging staat o.a. de aanwijzing van de nieuwste versies van de SIKB normdocumenten zoals de BRL 9335 en de wettelijke verplichting van het uitvoeren en overleggen van het vooronderzoek volgens NEN 5725 (voor landbodem) en NEN 5717 (voor waterbodem). De nieuwe…

Lees meer