Brief Staatssecretaris tijdelijk handelingskader PFAS

Begin deze week heeft de BOG, mede namens een aantal andere branche organisaties, een brief gestuurd naar de Staatssecretaris over de problematiek rond het tijdelijk handelingskader PFAS dat op 8 juli 2019 in werking is getreden. Hierin vragen we met spoed aanvullende maatregelen om stagnaties in het grondverzet op te lossen. Brief aan staatssecretaris over … Read more

Nieuw bestuur

De ALV heeft op 14 juni 2019 een nieuw bestuur gekozen. De inkrimping van het bestuur tot drie personen past bij de vereenvoudiging van de structuur van de vereniging. Henri Groeneveld volgt Flip van Keulen (Grondbank Rotterdam) op als nieuwe voorzitter van de BOG. Wij willen Henri hartelijk bedanken voor zijn inzet.

Ron Peerdeman overleden

Geschokt zijn wij door het bericht dat Ron Peerdeman op 29 april onverwacht is overleden. Ron was vele jaren vice voorzitter van onze brancheorganisatie en heeft veel voor de BOG betekend. Wij wensen de familie van Ron alle sterkte toe.  

Brieven Staatssecretaris: grond, baggerspecie, bodemas en bedreigende stoffen

De Staatssecretaris spreekt haar zorgen uit over hoe omgegaan wordt met grond en baggerspecie.Hierbij zet zij per onderwerp het voorgenomen beleid uiteen.Ook komen onderwerpen als opkomende bedreigende stoffen en bodemas aan bod. Brief Staatssecretaris Diepe plassen, thermisch gereinigde grond en Barneveld d.d. 11-12-2018 Brief Staatssecretaris Visie op duurzaam hergebruik van grond d.d. 11-12-2018