Kamerbrief PFAS EFSA en moties

Lees hier de brief die de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op 18 januari 2021 heeft verstuurd aan de kamer over het PFAS beleid. Er wordt in de brief onder meer ingegaan op het RIVM advies over de opinie van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) aangaande PFAS, een reactie op twee PFAS moties en een her-inspectie…

Lees meer

Voortgangsbrief minister aanpak PFAS

Op 13 februari 2020 schreef minister Van Veldhoven een voortgangsbrief over de aanpak van PFAS in de bodem. Dit als vervolg op het geactualiseerde tijdelijk handelingskader PFAS van december 2019. Er zijn inmiddels stappen gezet om de problemen als gevolg van PFAS in de bodem aan te pakken. “Het merendeel van de grondverzet en baggerwerkzaamheden…

Lees meer

Aangepast tijdelijk handelingskader PFAS

In juli 2019 is, in afwachting van onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in Nederland en de risico’s daarvan voor mens en milieu, een tijdelijk handelingskader opgesteld voor het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. Sinds de vaststelling van de oorspronkelijke versie van het tijdelijk handelingskader is het wetenschappelijke onderzoek naar PFAS voortgezet. Nieuwe onderzoeksresultaten…

Lees meer

Gemeenten moeten hogere PFAS-achtergrondwaarde motiveren

Als een gemeente een hogere PFAS-achtergrondwaarde hanteert dan de landelijke achtergrondwaarde, moet dit goed gemotiveerd worden. Dit geeft minister Van Veldhoven aan, in aanloop naar de PFAS-norm die uiterlijk op 1 december bekend wordt. De tijdelijke landelijke achtergrondwaarden PFAS gelden tot 1 januari 2021 en krijgt geen opvolging onder de Omgevingswet. Lees hier meer over…

Lees meer

Provincie Noord-Holland verruimt PFAS-norm

In de provincie Noord-Holland is de norm voor poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) verruimd tot de achtergrondwaarde van 1,5 microgram per kilo. Grond die voldoet aan deze ondergrens, mag vrij verplaatst worden. De provincie biedt hiermee duidelijkheid én meer ruimte voor grondprojecten. Zonder extra risico’s voor mens en milieu. De provincie heeft op 100 plaatsen in…

Lees meer

Voortgangsbrief duurzaam hergebruik grond

Op 5 september heeft staatssecretaris van Veldhoven met haar Voortgangsbrief duurzaam hergebruik grond haar plannen voor de waarborging van een goede kwaliteit van de bodem naar de toekomst weergegeven. Als bijlage heeft zij daarbij de rapportage van het RIVM over de ongewenste gebeurtenissen in de bodemketen bijgevoegd. Deze inventarisatie maakt onderdeel uit van het project…

Lees meer

Brief BOG Staatssecretaris PFAS

Begin deze week heeft de BOG, mede namens een aantal andere branche organisaties, een brief gestuurd naar de Staatssecretaris over de problematiek rond het tijdelijk handelingskader PFAS dat op 8 juli 2019 in werking is getreden. Hierin vragen we met spoed aanvullende maatregelen om stagnaties in het grondverzet op te lossen. Brief aan staatssecretaris over…

Lees meer