Brieven Staatssecretaris 11 december 2018

De Staatssecretaris spreekt haar zorgen uit over hoe omgegaan wordt met grond en baggerspecie.
Hierbij geeft zij per onderwerp voorgenomen beleid uiteen.
Ook komen onderwerpen als opkomende bedreigende stoffen en bodemas aan bod.

Brief Staatssecretaris Diepe plassen, thermisch gereinigde grond en Barneveld d.d. 11-12-2018

Brief Staatssecretaris Visie op duurzaam hergebruik van grond d.d. 11-12-2018