Brief BOG Staatssecretaris PFAS

Begin deze week heeft de BOG, mede namens een aantal andere branche organisaties, een brief gestuurd naar de Staatssecretaris over de problematiek rond het tijdelijk handelingskader PFAS dat op 8 juli 2019 in werking is getreden. Hierin vragen we met spoed aanvullende maatregelen om stagnaties in het grondverzet op te lossen.

Brief aan staatssecretaris over problematiek tijdelijk handelingkader PFAS aug 2019