BOG bestuur

Flip van Keulen (voorzitter)
Grondbank Rotterdam
E. f.vankeulen@rotterdam.nl
T. 06-1815 0516
Expertise: externe betrekkingen, beleid

Otto Feenstra (penningmeester)
Afvalzorg B.V.
E. o.feenstra@afvalzorg.nl
T. 06-2040 1957
Expertise: Beleid, financiën, lid SIKB Programmaraad Bodembeheer, lid IT Besluit Bodemkwaliteit

Ron Peerdeman (vice-voorz.)
Grondbalans BV
E. r.peerdeman@grondbalans.com
T. 06-53 71 36 13
Expertise: Beleid, markt, lid Platform Bodemkwaliteit

Maikel de Gram 
Grondbank Amsterdam
E. m.de.gram@amsterdam.nl
T. 06- 5151 4365
Expertise: Beleid, markt

Henri Groeneveld
Gemeente Rotterdam
E. hjf.groeneveld@rotterdam.nl
T. 06-5316 8903
Expertise: Techniek en kwaliteit, SIKB CCvD Bodembeheer, voorzitter BOG TC

Gert Schoolen
Grondbank GMG (onderdeel van K3Delta)
E. g.schoolen@grondbankgmg.nl
T. 06-290 03 378
Expertise: Beleid, Markt