Welkom bij de BOG, brancheorganisatie grondbanken

Grondbanken, aangesloten bij de BOG, zijn allen erkend en gecertificeerd op basis van de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9335 Grond. Deze grondbanken richten zich op alle onderdelen van het omgaan met grond, vanaf het voornemen waarbij een grondstroom ontstaat tot de nuttige toepassing ervan. Deze ondersteuning is gericht op opdrachtgevers en gebruikers van licht verontreinigde grond bestemd voor de toepassing in werken.

BOG-leden verzorgen gezamenlijk jaarlijks de nuttige toepassing van bijna 10 miljoen ton licht verontreinigde grond overeenkomstig de geldende wettelijke regelingen.

Voordelen lidmaatschap BOG

Belangenbehartiging: 
De BOG behartigt de belangen van haar leden.
Betrouwbaarheid: 
Alle leden zijn BRL 9335-gecertificeerd; u bent voor de markt een betrouwbare partner.
Kennisuitwisseling: 
Profiteer van de kennis van uw BOG-collega's.
Netwerk: 
Vergroot uw netwerk door lid te worden van de BOG!

Bent u geïnteresseerd in een BOG-lidmaatschap?
Neem dan contact op met het secretariaat van de BOG op telefoonnummer 020-2544100 of stuur een e-mail naar secretariaatbog@amsterdam.nl