Op 24 november 2022 heeft de algemene ledenvergadering van de Vereniging Brancheorganisatie Grondbanken (BOG) besloten om de vereniging te ontbinden. Met de uitschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is de BOG formeel opgehouden te bestaan. 

Periodiek zullen de samenwerkende grondbanken nog wel met elkaar overleggen over diverse, voor de branche relevante, onderwerpen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Edwin van Venetiën van Grondbalans, te bereiken via
e-mail e.vanvenetien@grondbalans.nl of telefonisch via 06 - 51 51 46 96.